ბრინჯი

როდესაც სიზმარში ხედავთ ბრინჯს, მაშინ ეს ოცნება სიმბოლოა სიხარული, ბედნიერება, წარმატებისა და სიმდიდრის სიმდიდრე. ბრინჯი, რომელიც ჭუჭყიანი და ტალახიანია, როგორც ჩანს, დანაკარგებითა და დაავადებით გამოხატავს. როდესაც ბრინჯს ჭამთ, ეს ნიშნავს, რომ შინაურ ბედნიერებას მიიღებთ. სიზმარში ბრინჯის მოსამზადებლად, იგი პროგნოზირებს ახალ სამუშაოსა და მოვალეობებზე, რაც შეასრულებს მთელი ოჯახის ბედნიერებას. ეს ასევე შეიძლება მიუთითებდეს ოჯახის ზრდაზე.