სკოლამდელი აღზრდის

ოცნება სკოლამდელი სიმბოლოა გონებრივი ან ემოციურად მზად უნდა მოგვარდეს პრობლემები და სიტუაციებში, რომ მართლაც მნიშვნელოვანია. შესაძლოა, თქვენ პრობლემად ჩათვალოთ ან წამოიწყოთ პროექტი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ განიცდიდეთ თქვენს ცხოვრებაში გადასვლას.