მხატვრები

ოცნება მხატვრის შესახებ, სიმბოლოა საკუთარი თავის ასპექტზე, რომელიც არის შემოქმედებითი, ორიგინალური, ან აკეთებს სხვადასხვა რამეებს. ასახვა თქვენ ან ვინმეს, რომელსაც აქვს ორიგინალური იდეები. მხატვარი ასევე შეიძლება იყოს ექსცენტრულობის წარმომადგენლობა. საკუთარი თავის შეგრძნება, რომ შეძლოს გააკეთოს ის, რაც გსურთ. მხატვარი შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ თქვენ აღიარებთ ყურადღებას. შეიძლება გქონდეთ იდეები, შეხედულებები ან მიღწევები, რომელთა შემდგომი ჩანაცვლებაც გსურთ. მხატვარი ასევე შეიძლება იყოს სიმბოლური ან გაუთვალისწინებელი მოქმედებების წარმოჩენა, რომლითაც გსურთ, რომ სხვებმა გაგიცნონ. თქვენი ნამდვილი რწმენის ან აზრების გამოხატვა დრამატული მოქმედებებით ან სიტყვებით. უარყოფითად, სიზმარში მოღვაწე მხატვარმა შეიძლება მიუთითოს შემოქმედებითი ამოწურვით. სხვაგვარად, მხატვარს შეუძლია ასახოს მისი ინტერესი ნახატის, ფერწერის ან ხელოვნების სხვა ფორმისადმი. მაგალითი: ახალგაზრდა გოგონა ოცნებობდა იმაზე, რომ ხანდაზმული ქალი ასწავლის მას ხატვას. რეალურ ცხოვრებაში, იგი წავიდა ფერწერისადმი ინტერესის განახლებისკენ. ხანდაზმული ქალი მხატვარი ასახავს ხელოვნებაში ყოფილ გამოცდილებას, რაც მის მოტივირებას ასრულებდა ფერწერის გადატვირთვასა და უნარების გაუმჯობესებაში. მაგალითი 2: ადამიანი ოცნებობდა ნელი მხატვრის შესახებ, რომ მას ეგონა, რომ მოთმინებოდა. რეალურ ცხოვრებაში მან იგრძნო, რომ აპირებდა ბიზნეს პარტნიორს მეტი დრო დაეთმო ახალი იდეების მოსაწყობად.