ფერწერა

თუ ოცნებობთ რაიმე კონტექსტში, ან ხედავთ, რომ სიზმარში მოცემული სურათი წარმოადგენს შეზღუდვებს და საზღვრებს. თქვენ ან ვინმეს შეიძლება თქვენზე შეზღუდვები დააყენოთ. ალტერნატიულად, ეს სიმბოლოა ამაოებას.