მწვანე ხეები

ოცნება მწვანე ხესთან დაკავშირებით თქვენი ცხოვრების ის სფეროა, რომელიც არასდროს ჩერდება. პოზიტიურად, ეს ასახავს ურთიერთობებს ან სიტუაციებს, რომელთა გამოძახებაც შეიძლება მოხდეს, როდესაც ეს მოხდება. დაკარგვის შეუძლებლობა. უარყოფითად, მწვანე ხე ასახავს პრობლემას, რომელიც გადარჩა მისი გაუქმების ყველა მცდელობაზე.