პირანასები

პირანას ოცნება სიმბოლურად გამოხატავს საკითხს ან პრობლემას, რომელიც ~ანადგურებს~ ან ანადგურებს ყველაფერს, რასაც ექვემდებარება. ადამიანები ან სიტუაციები, რამაც შეიძლება გაანადგუროს ან უარყოფითად იმოქმედოს თქვენს ყველაფერზე. თქვენი ცხოვრების ის ადგილები, რომლებიც შეიძლება მთლიანად დაიკარგოს მარტივი ჩავარდნის ან უხერხულობის გამო. მაგალითი: ქალი ერთხელ ოცნებობდა პირანას შესახებ, რომელიც ცდილობდა მისი ჭამა. რეალურ ცხოვრებაში მას შეეშინდა იმის შესახებ, რომ მასში გაჟღერდა უსიამოვნო ინფორმაციები, რამაც შეიძლება გაანადგუროს მისი ურთიერთობა და მის გარშემო აშენებული ცხოვრება.