შერიგება

თუ ოცნება reconciliations, ასეთი ოცნება არის სწორი ინდივიდუალური რომელმაც დაკარგა კავშირი. სიზმარს ასევე შეუძლია აჩვენოს ის პრობლემა, რამაც სისუსტე იგრძნოს.