კვება

კერძების დანახვა აიხსნება, როგორც ოცნება, მეოცნებლისთვის მნიშვნელოვანი სიმბოლიზმით. ეს ოცნება ნიშნავს, რომ თქვენ არენაზე ძალიან ბევრი ტრივიალური საკითხების და ეს იქნება თქვენს ყურადღებას ყველაზე მნიშვნელოვანია და ვალდებულებები. ასევე, წაიკითხეთ კვების მნიშვნელობა.