აბსოლუტურად

ოცნება დანაშაულისგან განთავისუფლების შესახებ სიმბოლოა ისეთი სიტუაცია ან პრობლემა, რომელზეც თქვენ აღარ გრძნობთ პასუხისმგებლობას. შეგიძლიათ გამართულად იგრძნოთ თავი. სიზმარში განთავისუფლება შეიძლება ასევე იყოს პატიების გრძნობების წარმოჩენა.