ყლორტები

მარცვლოვანი სიზმარი, მიანიშნებს სიამოვნებასა და ბედნიერებაზე. ოცნება მიანიშნებს თქვენს უნარზე, რომ ცუდი რამ გახადოთ. Sprinkles ასევე არის სიმბოლოა გაჯანსაღება და სამკურნალო საშუალება, რომლის მიღებაც შეგიძლიათ.