მკვლელი

როდესაც სიზმარში ხედავთ მკვლელს, მაშინ ეს ოცნება აჩვენებს, რომ თქვენს შიგნით არის გარკვეული რამ, რაც ამოიწურა. ალბათ იგრძნობთ, თითქოს საკუთარ თავში აღარ ხართ. სიზმარში მკვლელმა შეიძლება ასევე მიუთითოს სიცოცხლის საფრთხეების შიშებზე, რომელსაც ყოველდღიურად ვხედავთ. მეორე მხრივ, სიზმარში მკვლელი გვიჩვენებს კონკრეტული საგნის საბოლოო ეტაპებს მის ცხოვრებაში. შესაძლოა, თქვენ იღვიძებთ რაიმეზე თქვენს იღვიძებულ ცხოვრებაში.