Მოპასუხე მანქანა

მოსმენა მანქანების ოცნება სიმბოლოა იდეების, იდეების ან რჩევების შესახებ, რომელთა მოსმენაც არ გისმენთ. ~თქვენ ხართ მესიჯი~, მაგრამ ამაზე არაფერს აკეთებს. შეიძლება გქონდეთ სირთულეები ან იმედგაცრუება იდეის ან თვალსაზრისის გაგებაში. რაღაც არ არის ~დარტყმული სახლში~, როგორც კი უნდა იყოს. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა მამამისზე და გაგზავნა შეტყობინება თავის ტელეფონებზე. რეალურ ცხოვრებაში ის მორალურ დილემას განიცდიდა, რომ მან კარგად იცის შედეგების შესახებ. მთხოვნელ მანქანაში მყოფმა მამამ წარმოადგინა სწორი გადაწყვეტილების გაკეთება, რაც მიზანმიმართულად იქნა უგულებელყოფილი.