გამართავს

როდესაც სიზმარში რაღაც გჭირთ, მაშინ ეს ოცნება აჩვენებს მის სურვილს, შეიძინოს კონტროლი ყველა ასპექტზე. ის, რაც გიჭირთ, ბევრად მეტს შეიძლებოდა ეთქვა ოცნების და მისი მნიშვნელობის შესახებ. ექსპლუატაციამ შეიძლება ასევე მიუთითოს ის უსაფრთხოება და თავშესაფარი, რომელიც დაავადებულია.