სოციალური დახმარება

კეთილდღეობის შესახებ ოცნება სიმბოლოა სხვებისადმი გრძნობებისადმი, შენთვის რამის გაკეთება. სხვებზე დამოკიდებულება ან ბროშურებში დამოკიდებულება. უარყოფითად, თქვენ შეიძლება განიცდიათ ის, რისი მოგვარებაც მარტო მე ვერ გადავწყვიტე უხერხულ სიტუაციაში. უშედეგოდ იგრძნობთ საკუთარ ბრძოლებს, ან თვითონ აკეთებთ საქმეს. თქვენ ასევე შეგიძლიათ იგრძნოთ სხვისი დრენაჟი ან პარაზიტი.