სემინარი

ოცნება, სადაც სემინარს ატარებთ, გვიჩვენებს ტენდენცია, რომ მეტი გაიგოთ და ისწავლოთ ახალი რამ. თუ ეს იყო თქვენ, ვინც ატარებდით სემინარს, მაშინ ეს ოცნება აჩვენებს მის სურვილს, ასწავლოს სხვები.