აბსტინენცია

ოცნებობდე, რომ აბსტინენციისკენ ვარჯიშობდე, სიმბოლოა ჩვევები ან უარყოფითი აზროვნების ნიმუშები, რომელთაგანაც თავს არიდებს. შეგიძლიათ საქმეები უფრო ნელა აიღოთ.