გამოძვრა

სიზმარში შიშით სიზმარში, მაშინ ეს ოცნება შეიძლება ასახავდეს რეალურ შიშს, რაც გაქვთ რაღაცის მიმართ.