სკეიტბორდები

სიზმარში სკეიტბორდის ნახვა ან გასეირნება სიმბოლურად ნიშნავს არჩევანს ან მიმართულებას ცხოვრებაში, რომელიც მოითხოვს წყვეტს ძალისხმევას, შრომას ან მსხვერპლს. კომფორტული სიარული, რომელიც დროდადრო მოითხოვს პასუხისმგებლობებს. კარგი წინსვლა ზოგჯერ გარკვეული მოთხოვნილების გარკვეული ფორმით. სკეიტბორდი გვთავაზობს, რომ წარმატებით გადის ფაზა, რომელიც მოითხოვს თქვენ კვლავ აგრძელოთ ფიქრი პრობლემის ან ვალდებულების შესახებ.