სხვენი, სხვენი

ოცნებობს მდე სხვენში, ეს იმას ნიშნავს, თქვენი დაწესებულებაში მათი ცხოვრების გაუმჯობესებას და მათი ფინანსები.