სპეციალური კ

სპეციალური K– ს ოცნება შეიძლება წარმოადგენდეს სიტუაციებს, როდესაც თქვენ თვითცნობიერებას უკეთებთ ყველა გადაწყვეტილებას. გსურთ ნახოთ სწორი არჩევანის გაკეთება ყოველთვის. ფრთხილად იყავით ყველაფერზე, რასაც აკეთებთ. სურვილი, რომ დარწმუნდეთ, რომ ყველაფერი, რასაც აკეთებთ, დადებითია ან პროდუქტიული. კეტამინმა შეიძლება ასახოს თვითგამჯობესების მენტალიტეტი. მაგალითი: ქალი ოცნებობდა განსაკუთრებული ჭამაზე. რეალურ ცხოვრებაში იგი ახლახანს შეხვდა ბიჭს, გრძელი პერიოდის შემდეგ. სპეციალური K ასახავდა, თუ როგორ შერცხვებოდა მას ამ ბიჭის პარტნიორად შერჩევა და მისი პერსონაჟის ხარისხი.