ასტრონომი

ასტრონომის შესახებ ოცნება სიმბოლოა სპეკულაცია მომავლის ან იმ პოტენციალის შესახებ, რომელიც წინ დგას. ეს შეიძლება იყოს ფრთხილად დაგეგმვის ან მთელი რიგი შედეგების განხილვაც. ყველა შესაძლებლობის წონა. შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ ისეთი სიტუაციის წინაშე, სადაც არ არსებობს გარანტიები ან აბსოლუტური პასუხები. თქვენ ასევე შეიძლება ოცნებობდეთ ~იმაზე, რაც შეიძლება იყოს~ ან შეასრულოთ გადაუდებელი გეგმები.