წყალქვეშა

იმისათვის, რომ ნახოთ წყალქვეშა თქვენი ოცნება, მიუთითებს, რომ თქვენ შეისწავლოს თქვენი ემოციები ყურადღებით და შემოწმებას მათი უგონო გრძნობებს. თქვენ კვლავ საიდუმლოდ რჩებით გარკვეული ემოციური საკითხების შესახებ. ალტერნატიულად, წყალქვეშა ნავარაუდევი მიუთითებს იმაზე, რომ საჭიროა სხვა პერსპექტივასა და გაგებაში ადაპტირება. თქვენ უნდა მიიღოს ქვემოთ ძირითადი სიტუაცია ან პრობლემა.