საჰაერო დარტყმა

საჰაერო თავდასხმის შესახებ სიზმარი სიმბოლოა ინტუიციური გაფრთხილებისა ან იმის შეგრძნებაზე, რომ თქვენ უნდა გაუშვათ ის, რასაც აკეთებთ, საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. პრიორიტეტი საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, რომელიც ~მოულოდნელად~ არის. თქვენს ცხოვრებაში კონტროლის ნაკლებობის შეგრძნება.