ცხრილი

სიზმარში მოცემული ცხრილი მიუთითებს სოლიდარობასა და მეგობრობაზე. მაგიდა არის ასევე სიმბოლო ურთიერთობები და კონტაქტები გარშემო მყოფნი. თუ მაგიდა გატეხილია, მაშინ ეს მიუთითებს გაწყვეტილ ურთიერთობებზე თქვენს რომელიმე ნათესავთან ან მეგობართან. იქნებ არის რაღაც, რაც შენში იმალებოდა და მხოლოდ ახლა აჩვენე ეს სხვებისთვის. თუ მაგიდა სიზმარში არის მრგვალი, მაშინ ეს ნიშნავს მეგობრობას და ერთობას თქვენსა და გარშემორტყმულებს შორის. გსურთ გაზიაროთ ის, რაც გაქვთ მათთან, ვინც გიყვართ. თუ მაგიდა მიდის, მაშინ ეს ოცნება აჩვენებს თქვენს ფანტაზიას ან ნივთებს, რომლებიც მთლიანად შეიცვლება. მაგიდაზე დასვენება, მიანიშნებს მის ცუდ ჯანმრთელობაზე, რომელიც დაუყოვნებლივ უნდა იქნას გათვალისწინებული.