სპორტსმენი

ოცნება, რომელშიც იგი საკუთარ თავს სპორტსმენად წარმოუდგენს, მიანიშნებს სხვადასხვა სიტუაციასთან ადაპტირების უნარზე. თქვენ ხართ ის ადამიანი, ვინც შეძლებს მაქსიმალური სარგებლობის მიღებას მინიმალურიდან. ოცნება იმაზე მეტყველებს, რომ თქვენ მოიპოვეთ ისეთი რამ, რასაც თვლიდით, რომ ვერ მიაღწევთ. ძალიან ძლიერი ადამიანი ხართ.