მირი, ჭაობი, ბოღმა, ჭაობი, პაული

თუ სიზმარში გაძარცვულ მდგომარეობაში აღმოჩნდები, ეს ოცნება მიუთითებს საკითხების არაკომპეტენტურობაზე. თქვენ ვერ შეძლებთ თქვენს საკუთარ მოლოდინს. თუ სხვა ადამიანები კუაგირშია, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ სხვა ადამიანების ვარდნაში მოხვდებით.