თამაშობენ

თუ სიზმარში რაიმე შეეხო, მაშინ ეს ოცნება გიჩვენებს სიყვარულის და სიყვარულის ნაკლებობას შენს ცხოვრებაში. შესაძლოა, თქვენ ცდილობთ მძლავრი კავშირი ჰქონდეთ თქვენს ცხოვრებაში ვინმესთან. სიზმარს ასევე შეუძლია აჩვენოს თქვენი სურვილი იცხოვროს სხვა ადამიანებთან ან იმ პროექტზე, რომელზეც თქვენ მუშაობთ. ოცნება, რომლითაც არავის შეეხო, არის თქვენი ურთიერთობა ამ კონკრეტულ ადამიანთან და რა სახის გრძნობა გაქვს მისთვის.