აუდიტორია

ოცნება აუდიტორიის შესახებ სიმბოლოა თქვენს ცხოვრებაში არსებულ პრობლემასთან, რომელიც სავსებით ნათელია. ადამიანი ან სიტუაცია არის საშუალებას მოგცემთ დაიცვან სიმართლე, ან ფაქტები უფრო ნათლად გაიგოთ. ნიშანი იმისა, რომ არსებობს ის, რაც უნდა ისწავლოს, ან მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოთ. ალტერნატიულად, აუდიტორიამ შეიძლება ასახოს საკუთარი სურვილი, რომ იყოს სრულყოფილი გარკვევა საკითხის შესახებ. ოცნება შეუძლებელია აუდიტორიის პოვნაში, სიმბოლოა საკითხის შესახებ გარკვევის მოსაპოვებლად ან სხვისთვის ნათელი გახადოს. შეიძლება დაკარგულად იგრძნოთ თავი ან არაინფორმირებული. ხალხით სავსე აუდიტორიიდან დათვალიერება სრული ყურადღების ან ინტერესის სიმბოლოა. თქვენ ან სხვები, რომლებიც ყურადღებას აქცევენ რაღაცას.