პლატტერი

როდესაც სიზმარში ხედავთ კერძს, ეს სიზმარი გამოხატავს თქვენი ცხოვრების განსაზღვრის ნაკლებობას. ალბათ გრძნობთ დაღლილობას და ნელა. ოცნება შეგახსენებთ, რომ თქვენ მხოლოდ თქვენს ცხოვრებაზე ხართ პასუხისმგებელი და არავინ უნდა მოგემსახუროთ.