ავტოგრაფი

სხვისი ავტოგრაფის აღების ოცნება სიმბოლოა ~კეთილდღეობა~, რომლის უარყოფა არ შეიძლება. მას ასევე შეუძლია წარმოადგენდეს მეხსიერებას, რომ თქვენ გაქვთ პოზიტიური მდგომარეობა, რომელიც ამტკიცებს თქვენს უკეთესს, ვიდრე სხვებს გარკვეულწილად ერთხელ და სამუდამოდ. ალტერნატიულად, ავტოგრაფი შეიძლება ასახავდეს ავტორიტეტული ან ორიგინალური წყაროს დამტკიცებას. პირი ან სიტუაცია, რომელიც დამატებით სანდოობას ანიჭებს მის პრეტენზიებს ან მიღწევებს. ოცნებობდეს იმაზე, რომ ვინმეს ხელი მოაწეროს ავტოგრაფს, ეს სიმბოლოა ვინმესთვის მათი თანხმობის ან დამტკიცების შესახებ. ეს ასევე შეიძლება იყოს თქვენი ცოდნის, გამოცდილების ან სტატუსის გამოყენებით სხვისი რეპუტაციის გასაუმჯობესებლად.