ტუტუ

ოცნება ტუტუზე სიმბოლურად გამოხატავს პიროვნებას, რომელიც შეინარჩუნებს მის კომპოზიციას და სრულყოფილად გაწონასწორებულია. შეიძლება ასევე იყოს თქვენი შეშფოთება, რომ სხვებმა აღიქვან, რომ რასაც აკეთებთ, არის სრულყოფილი ან infallible.