ავტორი

როდესაც ოცნებობთ ავტორის ნახვაზე, ეს აჩვენებს, რომ თქვენი აზრები გადატვირთულია იმ რამდენიმე რთული დავალებით, რომელსაც ამჟამად ასრულებთ.