არაყი

სიზმარში მტაცებელი ცნობილია, როგორც ნეგატიური omen, რომელიც ჰპირდება დაკარგვას და მწუხარებას. ოცნებას შეუძლია ასევე მიუთითოს თქვენი პიროვნების უწმინდური ფაქტორები.