ბუნდოვანი

ოცნება ვაკანტურ საკუთრებაზე სიმბოლოა იდეები, ჩვევები ან ცხოვრების ისეთი მეთოდი, რომელსაც არ იყენებენ. ეს ასევე შეიძლება იყოს მიტოვებული ცხოვრების სტილის არჩევანის წარმოდგენა. ცხოვრებისეული პერსპექტივა, რომელიც ამჟამად არ არის აქტიური ან საინტერესო. ალტერნატიულად, ვაკანსია შეიძლება წარმოადგენდეს ისეთს, რასაც შენ გრძნობთ, რომ დაკარგული ან დაკარგული აქვს თქვენი ცხოვრებიდან. პოზიტიურად, ვაკანტურ ლოტს შეუძლია ასახოს იდეა ან შესაძლებლობა, რომელსაც არავინ იყენებს.