Ვაზა

ვაზის ოცნება თქვენს ცხოვრებაში რაღაცას სიმბოლურად ახდენს, რომლის მიღწევაც მხოლოდ შეგიძლიათ. დადებითად შეიძლება ასახავდეს მიღწევებს, რომელთა მიმართ თავს კარგად გრძნობ. უარყოფითად, შეიძლება ასახავდეს ამაოებას ან მის ლაურებზე დასვენების რისკს. მაგალითი: ახალგაზრდა კაცი ოცნებობდა ხედავს ვინმე შემთხვევით არღვევს ვაზა. რეალურ ცხოვრებაში, იგი ძალიან დარწმუნებული იყო ნოტებით და არ სწავლობდა გამოცდას, რომ საბოლოოდ ვერ მოხერხდა.