სიჩქარე

თუ სიზმარში გარბოდა, მაშინ ეს ოცნება აჩვენებს, რომ გაღვიძების ცხოვრებაში რისკი გაქვს. გაითვალისწინეთ, თუ რამდენად ჩქარობს არ მოაქვს ის შედეგები, რომლის იმედიც გაქვთ.