სიჩქარე

სიჩქარეზე სიზმარი ასახავს თქვენი ცხოვრების ტემპს ან სიტუაციის ტემპს. რამდენად სწრაფად იგრძნობთ თქვენი ცხოვრების წესს. რამდენად სწრაფად პროგრესირებთ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან. ურთიერთობის დინამიკა. განვიხილოთ რიცხვები დამატებითი მნიშვნელობისთვის.