იყიდება

ოცნება გაყიდვის შესახებ სიმბოლურად მოკლებულია რაღაცის აღქმის უნარს. მიზანმიმართული სიბრმავე ან მიზანმიმართულად სჯეროდა ის, რაც ვიღაც ამბობს მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ თქვეს. ოცნება იმისა, რომ იძულებული გახდე გაყიდვა გამოიყენოთ, შეიძლება წარმოადგენდეს იმის გრძნობებს, რომ იძულებული გახდე დაიჯერო შენი ნათქვამი. ეს შეიძლება იყოს გრძნობების წარმოჩენა ნებისმიერი გზით ჭეშმარიტების გასაგებად.