ასწავლე

მოლურჯო-მომწვანო ფერი წარმოადგენს ჰაერს და წყალს. აგრეთვე იხილეთ ფერების მნიშვნელობა.