მტაცებლები

სიბრაზეები წარმოადგენს წარსულს, რაც საშუალებას არ გაძლევთ მიიღოთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები დღევანდელ ცხოვრებაში. წარსულის შედეგებმა მას უდიდესი გავლენა მოახდინა მომავლისთვის.