მოგზაურობა

იოცნებოთ, რომ მოგზაურობას აპირებთ, ეს ნიშნავს მოგებას, თვითგამოვლენას ან პროგრესირებას. პეიზაჟი, რომელსაც თქვენს მოგზაურობაში ხედავთ, უნდა ითქვას მათი გრძნობების და გარემოებების შესახებ, შესაძლოა ამჟამად განიცდიდეთ. ოცნება, რომ თქვენი მეგობრები მოგზაურობენ, ნიშნავს ჰარმონიასა და ლაღი ცვლილებას და მისასალმებელია.