ვიკარი

თუ ოცნება მეუფეს, ასეთი ოცნება მიუთითებს, რომ საჭიროა გამოიყურება სიღრმეში მისი სულიერი ასპექტები.