ვაფლები

ოცნება იმაზე, თუ როგორ მშვენიერია ვაფლის სიმბოლოები, თითქოს შენიშნავს სიტუაცია თქვენს გარშემო. კარგად გრძნობთ თავს მხოლოდ საკუთარ იდეებში, წინადადებებსა თუ გეგმებში. უარყოფითად, ვაფლები შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ თქვენ უნდა მოიცილოთ მათი იდეალები ან კეთილშობილური ენთუზიაზმი ავტორიტარული. ალბათ უმჯობესია სიტუაციას უფრო პრაქტიკული თვალსაზრისით მივუდგეთ.