იეტი

იეტი, როგორც ოცნების სიმბოლო, ნიშნავს სტაბილურობას და ბალანსს. თქვენ უნდა იპოვოთ ოქროს მნიშვნელობა თქვენს გონებასა და გულს შორის. თქვენ უნდა ვისწავლოთ მათი შინაგანი გრძნობების მოსმენა, მაგრამ გონივრული გონებით გათვალისწინება.