მკლავი

ზაზუნის ოცნება სიმბოლოა აზრებისა და გრძნობების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია სოციალურ მოწონებასთან და მიღებასთან.