მჟავე

ოცნება რაიმეს გემოვნების დაგემოვნების შესახებ, სიმბოლოა გამოწვევის ან სირთულის მიღებაზე. მე მსურს ვიცი, რომ რაღაც უფრო რთული უნდა იყოს, ან სწორად არ უნდა გრძნობდე თავს. ოცნება იმის შესახებ, რომ არ მოგეწონოთ რაიმე მჟავე გემოვნება, სიმბოლურად გრძნობს იმას, რომ სიტუაცია ძალიან რთულია ან ძალიან ზრუნავს იმაზე, რომ კარგად არ იგრძნოთ თავი. უკმაყოფილება. ეს ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს იმ განცდას, რომ ეს არის სიტუაცია ან ურთიერთობა აქვს ამაში რაიმე ცუდი, ან უარესდება.