Მუქი ლურჯი)

მუქი ცისფერი ფერი სიმბოლურად უგრძნობობას გამოხატავს. აზრები, კომენტარები ან სიტუაციები ცივი და გულგრილი. რაღაც დადებითი, რაც არ აღელვებს სხვის გრძნობებს. ეს ფერი ხშირად უკავშირდება სიტუაციებს, როდესაც თქვენ ან ვინმეს ცივა, ბლაგვი ან უხეში ყოფნა. მუქი ლურჯი ფერი შეიძლება ასევე იყოს სასტიკი პატიოსნების წარმომადგენლობა, რომელიც არ გრძნობს თავს სწორად ან ძალიან რთულ სიტუაციაში, რომელიც თქვენს საუკეთესო ინტერესს წარმოადგენს.