აუზს გარეცხეთ

სიზმარი, რომლითაც ხედავთ საპირფარეშოს, გულისხმობს ახალ საქმიანობას, რაც დიდ სიხარულს და ბედნიერებას მოუტანს. ოცნება, რომელშიც თქვენ გარეცხეთ თქვენი სახე წყლის სარეცხი აუზიდან, ახალი უხილავი გრძნობების აღმნიშვნელია. თუ სარეცხი აუზი დაიშალა, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მიიღებთ კმაყოფილებას სხვების დაზიანების გამო.