გამოსაშვები

ოცნება და საკუთარი თავის ან ვინმეს ოცნებაში ყოფნა, რომ ცეკვაზე იმყოფება, წარმოადგენს ციკლებს და დროზე გავლას. ეს ოცნება სიგნალის დასასრულს და რაღაცის დასაწყისს ნიშნავს. ეს ოცნება ასევე შეიძლება ნიშნავს თქვენს მოლოდინს თქვენი საკუთარი მოცეკვავე რეალობის ცხოვრებაში.