სამართლიანობის ბალანსი

ოცნება სამართლიანობის მასშტაბებზე, რაც სიმბოლოა წონასწორობა, თანასწორობა ან საღი აზრი.